Cenník vlekov

 

Pred zakúpením lístka je každý kolobiker povinný prečítať a podpísať PREHLÁSENIE BIKERA !

Zakúpením lístka potvrdzuje, že si prečítal, podpísal, porozumel a súhlasí so všetkými upozorneniami a pravidlami v tomto prehlásení Kolobike parku Jahodná.

 

Cena jednorázového časovo neobmedzeného vstupu: 10 €

1 hodina……………………………………………………………..5 €

2 hodiny……………………………………………………………..7 €

1 jazda………………………………………………………………..2 €

 

Individuálna objednávka mimo prevádzových hodín

4 hod. – 100 € nad 10 bikerov každý 10 €

8 hod. – 200 € nad 20 bikerov každý + 10 €

 

Prevádzková doba :         Sobota : 10:00 – 18:00 hod.

Nedeľa : 10:00 – 18:00 hod.

Sviatky : 10:00 – 18:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia vleky nepremávajú !