Prehlásenie bikera

Počas jazdenia v KoloBike Parku Jahodná

nie je v prítomná Rýchla Zdravotná Pomoc. Účasť je na vlastné riziko

a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ  KoloBike Parku Jahodná  firma SWAM s.r.o. nezodpovedá!

PRAVIDLÁ

 1. Každý jazdec má počas jazdy na hlave prilbu. Odporúčame prilbuurčenú na downhill alebo motokrosovú v prípade kolobežiek cyklistickú.
 2. Odporúčamechrániče krku, chrbta, hrudníka, ramien, predlaktí a predkolení.
 3. Na jazdenie sa používa bicykel s minimálne odpruženou prednou vidlicou. Odporúčame z kategórie downhill, enduro, freeride, cross country. Kolobežky horské prípadne crossové.
 4. Vždy jazdia na jednej trati minimálne dvaja. Pri jednom účastníkovi sa vlek nepúšťa.
 5. Pri úraze na trati je jazdec povinný poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať záchranku, minimálne oznámiť úraz obsluhe KoloBike Parku pri vleku.
 6. Každý na trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému.
 7. Trať je zakázané akokoľvek svojvoľne upravovať, meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť jazdcov na trati.

PREHLÁSENIE  KOLOBIKERA

 • Svojim podpisom potvrdzujem a prehlasujem že jazdím v KoloBike Parku Jahodná na vlastnú zodpovednosť a som si vedomý všetkých rizík spojených s touto športovou disciplínou.
 • Prehlasujem, že som sa zoznámil s upozornením a pravidlami, ktoré sa zaväzujem dodržiavať.
 • Prehlasujem, že som si trate najskôr prešiel a uvedomujem si, že sú rýchle a technicky náročné.
 • Prehlasujem, že pri každej jazde musím prispôsobiť rýchlosť a techniku svojim schopnostiam.
 • Prehlasujem, že môj bicykel resp. kolobežka a všetko technicko-materiálne zabezpečenie je v dobrom technickom stave bez známok poškodení a nadmerného opotrebenia.
 • Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by tejto účasti bránila.
 • Prehlasujem, že som si vedomý toho, že mám všetku zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví alebo materiály, ktoré vzniknú mne, prevádzkovateľovi, alebo tretím osobám pred, počas, či po skončení jazdenia.
 • Prehlasujem, že som poistený pre prípad úrazu.

 

V prípade jazdcov mladších ako 18 rokov je potrebné pri prvej návšteve areálu doniesť toto prehlásenie s podpisom rodiča alebo zákonného zástupcu.

Meno a priezvisko

Jazdca

Zákonného zástupcu

Dátum narodenia

Adresa

E-mail

Podpis – jazdca alebo
zákonného zástupcu

 

 • Toto prehlásenie je možné prevziať ako WORD alebo PDF dokument. word_boxshots pdf