(5a) Sídl. KVP – napojenie na trasu č.4 (2,6km)

Zobraz všetky mapy

 

Celková vzdialenosť: 2,6 km
Obtiažnosť: Ľahká za mokra stredná
Orientácia po trase: ľahká
Povrch: 00,0 – 01,9 km na kraj lesa – šotolinka, neskôr poľná cesta (za mokra bahnistá) s prevýšením 80 m

01,9 – 02,6 km na trasu č.4 – stúpanie lesnou cestou 80 m výškových  za mokra o málo náročnejšie

Približný celkový čas: 0:15 – 0:30
Min – max. rýchlosť: 5km/h – 15km/h
kvp

Prehliadka trate: