(6) Čermeľ, Urbánkova – Alpinka (7,2km)

Zobraz všetky mapy

 

Celková vzdialenosť: 7,2 km
Obtiažnosť: Stredná
Orientácia po trase: ľahká
Povrch: 00,0 – 02,4 km na vrchol – šotolinka s prevýšením 200 m
02,4 –  02,7 km na Bankov – zjazd (20 m výškových) šotolinkou
02,7 – 03,4 km  na začiatok Starej benkovskej cesty – zjazd verejnou komunikáciou  20 m výškových
03,4 – 06,2 km na križovaku s hlavnou cestou – zjazd (50 m výškových) asfaltkou – uzavretá Stará bankovská cesta
06,2 – 07,2 km – zjazd (20 m výškový7ch) šotolinka
Približný celkový čas: 0:45 – 1:30
Min – max. rýchlosť: 5km/h – 50km/h

mapka
alpinka

Prehliadka trate: